Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Sách hay » Siêu hình học

Siêu hình học

nhưng có phần ngờ ngợ với thông tin đó vì hầu hết các tuyển tập của Nguyễn Đình Thi tái bản sau này đều không in lại các sách triết học đó.

Mới đây, chúng tôi có tìm được quyển Siêu hình học của ông, do NXB Tân Việt in năm 1943 tại Hà Nội, dày 330 trang. Từ quyển sách này, chúng tôi được biết trước đó ông đã in các tác phẩm Triết học Bergson, Triết học Kant, Triết học Nietzsche, Triết học Einstein, Triết học Phật giáo…

 

 

Trong tác phẩm Siêu hình học, ông cho biết: “Học lực chúng tôi không bao nhiêu nên chúng tôi phải dùng đến nhiều tài liệu. Và những ý tưởng, những nhời phê bình mà bạn đọc thấy trong những trang sau đây đều mượn ở những tác phẩm của những bực đi trước chúng tôi cả. Chúng tôi không hề có ảo vọng là đã sáng tạo nên một học thuyết hay một chủ nghĩa nào”. Như vậy là ông rất sòng phẳng. Khi xem phần “Tài liệu tham khảo”, chúng tôi thấy có rất nhiều sách, chỉ bằng tiếng Pháp.

Có một điều quan trọng, khi viết sách triết học, ông thẳng thắn nói rõ: “Cái khó chúng tôi gặp là thiếu chữ dùng. Tiếng Việt ta thiếu những từ triết học”. Vì thế, trong tập sách này khi đề cập đến từ triết học, ông đều có chú thích thêm phần tiếng Pháp. Chẳng hạn “nguyên tắc nhân quả” (principe de causalité), “triển diễn” (devenir), “ý thức” (conscient), “tam cấp luận” (triade) v.v….

Từ tập sách triết học này, ta thấy được tư duy và nỗ lực phổ biến triết học tại Việt Nam của nhà văn hóa, nhà văn Nguyễn Đình Thi. Biết được điều này từ một tập sách cũ cũng là một điều thú vị.

 

YẾN NGỌC

 

 

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/nguoi-yeu-sach/thu-choi-sach/sieu-hinh-hoc/a75732.html

Tags: ,

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên