Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Sách hay » QUẢNG TẬP VIÊM VĂN

QUẢNG TẬP VIÊM VĂN

Từ tựa sách đến tên tác giả ngoài tiếng Việt còn có chua thêm chữ Hán và chữ Pháp. Tên tập sách này, ta có thể hiểu là “thu thập rộng rãi các bài văn hay”.

Nay đọc lại tập sách quý này, ta thấy thú vị ở chỗ là hiểu được ít nhiều quan hệ xã hội, phong tục tập quán, ca dao, hò vè, ca trù, thơ thất ngôn… thời xa xưa ấy. Tập sách chia thành các “thiên” như: Các sự tích thường nói chuyện; Tờ bồi việc quan; Đơn – từ; Án – từ; Thư – khế; Thư – thiếp; Tuyển trích thơ; Văn sách mấy tình nghĩa; Nhời ví mấy câu ví, dọn theo A, B, C; Mấy bài kinh cốt tử; Linh tinh và phần cuối cùng là Từ vựng.

 

Chẳng hạn, trong phần “án – từ” ta được đọc văn bản của thời đó – mà nói theo ngôn từ bây giờ là “án hình sự”. Đọc lại ta thấy văn phong, từ cách diễn đạt đến cách viết chữ Quốc ngữ, câu cú khác ngày nay nhiều. Sau đây là nguyên văn “Án người liền bà diết chồng, phải tội thắt cổ – Theo chữ là Án xử giảo”:

Tổng đốc cùng Án xát Hà Nội, xét án tên Nguyễn thị Giâm, tuổi hai mươi hai, quê ở làng An Xở, tổng Dương Liễu, huyện Đan Phượng:

Ngày mười bốn tháng hai năm ngoái, thấy tri huyện đệ án bẩm giải tên Thị Giâm; trong tờ án, huyện nói rằng: “Chồng nó phải đi lính đã hai năm, nó ở nhà, phải lòng tên Đỗ văn Lâm, tuổi hai mươi bốn, cũng ở làng ấy. Đến khi nó thấy tin chồng nó mãn khóa, gần được về, nó bàn mấy tên Lâm rằng: Hễ chồng nó về thì nó dùng mưu diết chết đi, rồi hai đứa lấy nhau. Đến mồng mười tháng chạp năm kia, chồng nó được về, thì những họ hàng làng nước đến hỏi thăm mừng dỡ. Lúc tối, nó làm riệu cho chồng nó uống say, giắt vào buồng nằm ngủ, rồi ra mở cửa cho tên Lâm cầm dao vào đâm; thì chồng nó chỉ kêu được một tiếng to lắm, chung quanh hàng xóm chậy đến; thấy tên Thị Giâm chậy ra đến đầu hè, mà chồng nó nằm ở trong buồng, chết xổ ruột ra; liền gọi lý trưởng mới tuần phiên đến, giữ lấy tên Thị Giâm. Đến xáng, lý trưởng đi trình huyện về biên khám; song rồi, cho đem đi chôn sác chồng nó đi, sai giải nó về huyện, tấn hỏi, thì nó sưng ra xự tình đầu đuôi như thế. Huyện liền sai lý trưởng đưa lính vệ về bắt tên Lâm, thì tên Lâm đã trốn đi mất; tìm mãi, không bắt được, mới giải tên Thị Giâm nộp tỉnh. Tỉnh hội đồng, tra tấn ba kỳ, thì nó cũng sưng ra như thế cả; đòi kỳ mục đến, hỏi, cũng khai hợp như tờ huyện bẩm. Xét cho tội nó là đứa liền bà thất tiết, mà lại thông mưu với giai để diết chồng; xo vào luật thì án nó phải tội thắt cổ; còn tên Lâm trốn mất, thì sức cho tổng lý làng ấy tìm bắt, bao giờ được, xẽ luận tội. Đã có tờ tư Bộ Hình phiến, chuẩn y, cùng tờ tư trình tòa Thống xứ mấy Nha Kinh lược; các tòa đều tư lại y án như thế cả.

Đến năm giờ chiều, ngày mồng mười tháng ba, thì đem tên Thị Giâm làm tội thắt cổ ngoài ô Cầu Giấy, chỗ bãi làng Thanh bảo, để cho ai có nết ấy, trông thấy thì chừa.

Này án,

Niên hiệu Đồng Khánh, năm thứ hai, ngày hai mươi, tháng hai”.

Có thể ghi nhận Quảng tập viêm văn là quyển sách quý và hiếm hoi, giúp ta biết thêm vốn từ tiếng Việt, lời ăn tiếng nói của ông cha ta ngày trước và nhất là các văn bản có tính chất pháp lý được nhà nước thuở ấy quy định…

 

N.D
 

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/nguoi-yeu-sach/thu-choi-sach/quang-tap-viem-van/a84447.html

Tags: ,

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên