Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Tin giáo dục » Không được phát tán thông tin vi phạm quy chế thi

Không được phát tán thông tin vi phạm quy chế thi


Để xã hội hoá việc giám sát kỳ thi tốt nghiệp, Quy chế thi vừa được Bộ GD ĐT bổ sung sửa đổi có quy định cụ thể về quy trình xử lý thông tin phản ánh tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp.

  • Nhận – chuyển giấy nháp cũng bị hủy kết quả thi
  • Đưa tố cáo vi phạm vào quy chế thi tốt nghiệp THPT
  • Bỏ thi tốt nghiệp: Ai mừng?
  • Kinh ngạc kết quả thi tốt nghiệp: 0% lên 100%

Cụ thể, người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi. Bằng chứng vi phạm phải được gửi đến nơi tiếp nhận trong vòng 7 ngày kể từ khi kết thúc ngày thi cuối cùng để xử lý; không được phát tán thông tin cho người khác, dưới bất kỳ hình thức nào.

Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm Quy chế thi là Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh (thành phố); Ban thanh tra giáo dục các cấp. Sau khi nhận được thông tin và bằng chứng vi phạm, các Ban có thẩm quyền phải xác minh tính xác thực của thông tin hoặc chuyển thông tin, bằng chứng đến cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý; triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, xử lý các cá nhân, tập thể có hành vi vi phạm Quy chế thi.

Nguồn: http://danviet.vn/125791p1c28/khong-duoc-phat-tan-thong-tin-vi-pham-quy-che-thi.htm

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên