Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Sách hay » “Khoán chui” hay là chết?

“Khoán chui” hay là chết?

Ít ai biết, trước đây với bút danh Trần Đình Vân, ông là tác giả Sống như anh in năm 1965, rất nổi tiếng.

Theo nhà báo Thái Duy, chữ “chui” chẳng đẹp chút nào, nhưng lịch sử mãi mãi ghi công lao to lớn của khoán chui – khoán sản phẩm – trong nông nghiệp Việt Nam. Nó đã đưa một nền sản xuất nông nghiệp đình đốn, nông dân đói khổ trở thành một quốc gia xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới. Vì thế, bàn đến đổi mới không thể không nhắc đến khoán chui, bởi nó đã mở đột phá khẩu vào thành trì tập trung, quan liêu, bao cấp. Đó là một cuộc cách mạng lôi cuốn hàng chục triệu hộ nông dân chống lại cái cũ, bảo thủ, chậm tiến, sáng tạo ra cái mới với một tinh thần thần “khoán chui hay là chết”. Và cứ thế, khoán chui vẫn lặng lẽ lan rộng.

 

 

Nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn khái quát về sự kiện này, Thái Duy chia tác phẩm ra làm 2 phần: Phần 1: “Khoán chui” hay là chết? nhằm trình bày lại bối cảnh lịch sử mà nông dân sáng tạo ra “khoán chui”; và phần 2: Một thời “khoán chui” – khắc họa một cách sinh động thành tựu về sản phẩm nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân và đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn khi Đảng chủ trương xóa bỏ cơ chế cũ, lỗi thời.

Qua những trang viết giàu chất tự sự và tư liệu đáng tin cậy của nhà báo Thái Duy, ta biết rằng lúc bấy giờ quyền tự chủ, độc lập trong sản xuất kinh doanh của xã viên không còn nữa, ngược lại, quá nhiều quyền hành được tập trung vào tay các cán bộ có chức quyền ở xã, từ chấm công điểm đến chia từng hạt thóc cũng do họ quyết định, thậm chí không có chữ ký của họ thì bản thân xã viên hoặc con em không thể vào Đảng, Đoàn, đi học, đi công tác… HTX phân phối không theo lao động bỏ ra mà dựa vào công điểm, chỉ béo bở bộ máy điều hành HTX, đi họp, đi học, đi thăm đồng, kể cả hoạt động văn nghệ… đều được tính công điểm. Xã viên lao động chỉ làm cầm chừng, cốt sao có nhiều công điểm. Nhổ mạ cho gia đình không được đứt rễ nhưng nhổ mạ cho hợp tác xã thì đứt rễ cũng chẳng sao, vì chỉ cần có nhiều bó là có nhiều công điểm…

Thực trạng lao động như vậy dẫn đến năng suất thấp, thiếu đói là lẽ tất nhiên. Chính những người cộng sản chân chính sau khi nhìn thấy sự tồi tệ trên đã dũng cảm “mở đường” cho nông dân.

Trong tập sách này, nhà báo Thái Duy đã nhắc đến vai trò tích cực của nhiều nhân vật nổi tiếng. Chẳng hạn ông Võ Chí Công, đó là người thời chiến tranh luôn bám cơ sở, gần dân, lắng nghe ý kiến của dân, học dân, phát hiện những sáng tạo trong dân, nắm lấy những cái mới để hoàn thiện, nâng lên thành chủ trương, chính sách để lãnh đạo dân, thì ở thời điểm đó, khi làm Phó Thủ tướng phụ trách nông nghiệp ông vẫn giữ tác phong này. Ông thường xuyên đến các HTX nông nghiệp, gần nông dân, nắm chắc tình hình. Ông quyết định đứng hẳn về phía nông dân, công khai ủng hộ khoán chui và khẳng định mạnh mẽ, dứt khoát chỉ có khoán mới cứu nông dân khỏi đói nghèo… Bên cạnh đó còn có vai trò của một số tỉnh ủy đã dũng cảm thay đổi cách làm ăn cũ không hiệu quả để “tự cứu mình”.

Đặc biệt, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV họp giữa tháng 9.1979 đã ra một nghị quyết lịch sử: “Về tình hình và nhiệm vụ cấp bách”, khi đó, khoán chui không còn là cá biệt, trở thành một xu thế không thể đảo ngược.

M.N
 

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/nguoi-yeu-sach/sach-moi/-khoan-chui-hay-la-chet/a87409.html

Tags: ,

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên