Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Tin giáo dục » Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT 2014 môn Vật lý, Lịch sử

Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT 2014 môn Vật lý, Lịch sử

Dân Việt

Giáo dục

Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT 2014 môn Vật lý, Lịch sử

4 5 24

Dân Việt gửi đến bạn đọc, các phụ huynh và các thí sinh gợi ý lời giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý, Lịch sử 2014.

  • Giàn khoan Hải Dương 981 vào đề thi tốt nghiệp môn Văn
  • Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2014 môn Văn


Thí sinh trao đổi sau khi hết môn thi. Ảnh: Đàm Duy

Đề thi và hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý và Lịch sử do trung tâm Hocmai.vn cung cấp

Đề thi Vật lý: mã đề 726

Hướng dẫn giải môn Vật lý:

1. B

2. B

3.C

4. A

5. D

6. C

7. A

8. D

9.B

10. A

11. A

12. D

13. C

14. C

15.C

16.D

17.A

18.B

19. B

20. B

21. A

22. B

23.B

24.A

25.C

26.C

27.D

28.D

29.A

30.B

31.A

32.D

33.A

34.C

35.B

36.D

37. D

38. C

39. C

40. D


Đề thi môn Lịch sử:

Hướng dẫn giải môn Lịch sử:

Câu 1 (4,0 điểm)

1. Nội dung Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng

– Xác định đường lối chiến lược cách mạng của Đảng là tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.

– Nhiệm vụ của cuộc cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông; tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc; tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất…

– Lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; còn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập, đồng thời phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới.

– Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp vô sản – sẽ giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.

2. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh là: Độc lập và tự do.

Câu 2 (3,0 điểm)

Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước: Học sinh cần trình bày và phân tích được các ý chính như sau

a. Nguyên nhân chủ quan

– Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự, độc lập tự chủ đúng đắn, sáng tạo, tiến hành đồng thời CMXHCN và CMDTDCND ở miền Nam, linh hoạt kết hợp đấu tranh quân sự – chính trị – ngoại giao

– Nhân dân hai miền có lòng yêu nước, đoàn kết nhất trí, lao động cần cù, dũng cảm. Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, cung ứng kịp thời các yêu cầu của chiến trường.

– Sự phối hợp chiến đầu, đoàn kết giúp đỡ nhau trong đấu tranh chống kẻ thù chung của 3 nước Đông Dương.

b. Nguyên nhân khách quan: Sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ to lớn của nhân dân các dân tộc anh em, các lực lượng yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới trong đó có nhân dân Mĩ.

Câu 3 (3,0 điểm)

a. Những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc

– Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

– Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

– Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

– Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình.

– Chung sống hoà bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô (Nga), Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc)

b. Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình vì:

– Hiến chương Liên hợp quốc đã nêu rõ mục đích của tổ chức này là duy trì hoà bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

– Chỉ có đấu tranh hoà bình mới tạo ra môi trường ổn định, bền vững cho tất cả các quốc gia.

c. Liên hệ Việt Nam: HS có thể liên hệ với tình hình thực tế hiện nay và đưa ra các ý kiến cá nhân

– Trước những biến động hiện nay đặc biệt là khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, Việt Nam cần phải tuân thủ những nguyên tắc ứng xử và luật pháp quốc tế là giải quyết bất đồng và tranh chấp bằng biện pháp hoà bình được đưa trong Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

– Phải giữ vững quan điểm đấu tranh hoà bình và có biện pháp đấu tranh bằng pháp lí trên cơ sở giữ vững lập trường kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

XEM THÊM:

Nguồn: http://danviet.vn/giao-duc-du-hoc/goi-y-giai-de-thi-tot-nghiep-thpt-2014-mon-vat-ly-lich-su/20140602035426762p1c28.htm

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên