Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Sách hay » Giành lại tri thức

Giành lại tri thức

Michael F.D. Young là giáo sư của Viện Giáo dục thuộc ĐH London và khoa Giáo dục thuộc ĐH Bath (Anh Quốc) – một người có vai trò lớn trong ngành xã hội học giáo dục.

Trong cuốn sách này, Michael F.D. Young giải quyết những vấn đề quan trọng trong giáo dục ngày nay. Chẳng hạn, sự phân chia giữa giáo dục hàn lâm và giáo dục hướng nghiệp. Nhà trường cần cung cấp cho người học tri thức gì? Bản chất của tri thức đó? Tri thức đó được tổ chức, đổi mới, và bổ sung dựa trên nguyên lý nào trong chương trình học? v.v.. Đây cũng là điều mà các nhà nghiên cứu giáo dục và các nhà làm chính sách rất quan tâm.

 

 

Những vấn đề trên được tác giả giải quyết dựa vào một khung lý thuyết là thừa nhận tri thức được xã hội tạo ra, nhưng nó đòi hỏi được đảm bảo không lệ thuộc vào những mối quan tâm xã hội và xu thế quyền lực liên quan. Với mục đích đó, ông phát triển lý thuyết “duy thực xã hội về tri thức”. Đó là tri thức mang tính xã hội bởi nó công nhận vai trò của tác nhân con người trong quá trình sáng tạo tri thức.

Trào lưu duy thực xã hội trong lĩnh vực xã hội học giáo dục này mới xuất hiện vào cuối những năm 1990, ban đầu ở Anh, rồi theo những hình thức khác nhau nó lan sang Nam Phi, Úc, một số nước Mỹ La tinh và châu Âu như Hi Lạp và Bồ Đào Nha. Nó ra đời vừa với hình thức là một cuộc khám phá lại giá trị của truyền thống duy thực xã hội trong ngành xã hội học mà khởi nguồn là tư tưởng của Emile Durkheim, vừa là tiếng nói phê phán đối với những quan điểm đang chi phối các nghiên cứu và chính sách giáo dục từ những năm 1970, cụ thể là nhằm giải quyết những tranh luận triền miên nhưng vô hiệu giữa thực chứng luận và kiến tạo luận xã hội. Michael F.D. Young đề ra lý thuyết “duy thực xã hội về tri thức” nhằm giải quyết một loạt các xung đột: xung đột thứ nhất là giữa “tính xã hội” và “tính duy thực”. Vì thế giới xã hội rất dễ thay đổi, nên vấn đề được đặt ra là cần dùng tiêu chí nào để xác định tri thức?

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng một cách độc đáo những công trình của nhiều nhà khoa học đi trước nhằm bảo vệ lập trường của mình. Chính vì thế, tập sách giàu tính thuyết phục. Có thể nói, ít thấy một cuốn sách nào trong ngành giáo dục vừa gần gũi với thực tiễn như Giành lại tri thức. Điều quan trọng mà tác nhấn mạnh: tôn vinh giá trị tri thức là giành lại tri thức.

 

D.T

 

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/nguoi-yeu-sach/sach-moi/gia-nh-la-i-tri-thu-c/a109525.html

Tags: ,

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên