Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Tin giáo dục » Chuẩn bị lập Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục

Chuẩn bị lập Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục

Dân Việt

Giáo dục

Chuẩn bị lập Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục

4 5 24

Sáng 25.2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015.

Một nội dung quan trọng của phiên họp là thảo luận, đóng góp ý kiến vào 3 nội dung lớn, trong đó có dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4.11.2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GDĐT)…

Về Chương trình hành động, Thủ tướng đề nghị Bộ GDĐT rà soát, tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện để Chính phủ ban hành Chương trình này vào tháng 3.2014 trên tinh thần bám sát Nghị quyết của T.Ư, đảm bảo GDĐT thực sự là quốc sách hàng đầu, thực sự được đổi mới căn bản, toàn diện để đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN.

Về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015, Thủ tướng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đề án tham gia cùng với các Ủy ban của Quốc hội bổ sung, hoàn thiện để khi Nghị quyết Quốc hội ban hành phù hợp với thực tiễn. Về việc thành lập Ủy ban Quốc gia Đổi mới GD – ĐT, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ ban hành Quyết định về việc thành lập Ủy ban này trong tháng 3.2014.

Nguồn: http://danviet.vn/giao-duc-du-hoc/chuan-bi-lap-uy-ban-quoc-gia-doi-moi-giao-duc/2014022510296385p1c28.htm

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên